دانلود فرمت نگارش مقالات
1400/12/08

پژوهشگران محترم که قصد ارسال مقاله به دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه را دارند، میبایست مقاله خود را طبق فرمت نگارش مقالات آماده و سپس ارسال نمایند

لطفا در نوشتن اسامی نویسندگان، سمت سازمانی دقت لازم را به عمل آورید.

دانلود فرمت نگارش مقالات