اهداف کنفرانس

اهداف کنفرانس

  • فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار، دستاوردهای تحقیقاتی مهندسین و فعالان این حوزه
  • ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی جهت استفاده در زمینه مهندسی صنایع، عمران 
  • فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گسترده تبادل اطلاعات
  • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای مهندسی ساخت ومواد