محورهای کنفرانس

 محورهای کنفرانس جهت ارسال مقالات :

مهندسی مکانیک 
شبیه سازی فرایندهای تولید
پیشرفت در مهندسی سازه
تجزیه و تحلیل عناصر محدود ، CFD
فناوری بتن
نمونه سازی مجازی
بزرگراه ها و آسفالت ها
مواد هوشمند و نانومواد
ماشین آلات هیدرولیک و سیال
تولید خرد
برنامه های سنجش از دور و GIS
مواد زیست پزشکی و مواد کامپوزیت
برنامه ریزی شهر و کشور

CAD / CAM / CAE / Mechatronic
Geo-teknics & Geo-انفورماتیک
اتوماسیون و رباتیک
مدل سازی و فناوری های محیطی
شبکه های عصبی مصنوعی
ساختار بهینه سازی
سیستم منطق فازی
علوم زمین و مهندسی زلزله
مبدلهای حرارتی جمع و جور
فناوری نانو در مهندسی ساخت و ساز
عکس های خورشیدی - سلول های ولتاژ
راه حل های نوآورانه برای جلوگیری از خوردگی
موتورهای IC و انرژی تجدید پذیر
سیستم حمل و نقل هوشمند
سیستم تولید همزمان
برداشت آب باران
ساخت ناب و مهندسی معکوس
طراحی ساختمان سبز


مهندسی صنایع
داده و تجزیه و تحلیل
تحلیل و روشهای تصمیم گیری
تجارت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه
آموزش مهندسی و آموزش
سیستم های بهداشتی و مدیریت
عوامل انسانی
پردازش و مهندسی اطلاعات
سیستم های هوشمند
سیستم های ساخت
تحقیق در عملیات
برنامه ریزی و کنترل تولید
مدیریت پروژه
کنترل کیفیت و مدیریت
مهندسی قابلیت اطمینان و نگهداری
ایمنی ، امنیت و مدیریت ریسک
نوآوری و مدیریت خدمات
مدیریت زنجیره تأمین
مدل سازی و شبیه سازی سیستم ها
فناوری و مدیریت دانش

 

مهندسی ساخت و مواد

متالورژی استخراجی

مهندسی معدن

مشخصه یابی مواد

ساخت و تولید، مباحث صنعتی، فنون اندازه گیری و استانداردها

علم و مهندسی سطح

علم و مهندسی مواد محاسباتی (مدلسازی و شبیه سازی)

طراحی و تولید مواد پیشرفته

مدیریت و راهبری در مهندسی مواد

آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد

متالورژی فیزیکی (ساختار کریستالی فلزات، رفتار الاستیک فلزات، عیوب کریستالی، متالوگرافی، نمودارهای فازی، نفوذ در فلزات، استحاله‌های فازی، ساختار الکترونی فلزات، عملیات حرارتی و ...)

متالورژی استخراجی (پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی، الکترومتالورژی، سنتز، بازیافت و...)

متالورژی مکانیکی (خواص مکانیکی مواد، شکل دادن فلزات و ...)

متالورژی پودر

مهندسی سطح و خوردگی (پوشش، خوردگی، سایش و ...)

ریخته‌گری و انجماد

جوشکاری و اتصال

شبیه‌سازی و مدل‌سازی